Klass 6, Lotten

En motivering: Lotten var en lärare som verkligen såg oss alla som individer. Hon visste direkt om någon av oss behövde extra hjälp, samt jobbade en hel mot mobbning, som tyvärr förekom en del.

Ett minne: Vi var på klassresa och jag blev tyvärr lite dålig, så Lotten och en annan lärare förbarmade sig över mig och gick med mig i Gamla stan, Stockholm, då jag inte orkade gå med mina klasskamrater.

En hälsning: Tack Lotten, för att du stöttade mig. Du gav mig vilja att plugga vidare och bli takläggare som är jag är idag.