Barn och fritidsprogrammet, Martina, Oskarshamn

En motivering: Martina var en lärare med mycket energi och man märkte att hon älskade sitt yrke. Hon såg oss alla och visste vad alla behövde. Det var även så att när hennes lektioner var, så kunde man prata om det mesta, även om det ibland kom att vara saker som inte hade med hennes ämne att göra.  Hon hade även många roliga historier att berätta.

Ett minne: Martina var en lärare som ställde upp. En i min närhet valde att ta livet av sig när jag gick i skolan. Martina blev mitt stora stöd under denna tid. Hon var en klippa att luta sig mot.

En hälsning: Tack Martina för att du fanns där under den svåra tiden jag behövde dig!

Leave a Reply